Nhà thuốc FPT Long Châu

Nhà thuốc FPT Long Châu

Giới thiệu nhà thuốc FPT Long Châu Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) hiện đã có 174 nhà thuốc trên toàn quốc. Công ty sẽ tập trung xây dựng mảng hậu cần logistic, tăng số lượng nhà thuốc, phát triển đội […]